Corona

TURKISH: Yaramaz Korona > PDF

Bu e-kitabın çocuğunuza Koronovirüsü anlatmak için faydalı olacağına inanıyorsanız kullanabilirsiniz ve etrafınıza yayabilirsiniz.

#YaramazKorona

ENGLISH: Mischievous Corona > PDF

Please use and circulate freely if you think this eBook helps explain Coronavirus to your children.

#MischievousCorona

 

Open source father production